Raquel Casesnoves Ferrer

  • Departament de Filologia Catalana, Universitat de València

  • Avinguda Blasco Ibáñez, 3246010ValènciaEspanya

  • E-mail: raquel.casesnoves@uv.es

Campos científicos de interés

  • Sociolingüística

Palabras clave de la investigación desarrollada

  • Sociolingüística; Demolingüística

Palabras clave de la transferencia del conocimiento desarrollada

  • Sociolingüística