La Asociación Espanyola de Lingüística Aplicada (AESLA) és una societat acadèmica molt consolidada a Espanya ja que, des de la seua fundació en 1982, aquesta s'ha erigit en l'entitat coordinadora de les inquietuds en el camp de la lingüística aplicada a l’Estat espanyol. Tal com indiquen els Estatuts d’AESLA, “l'objectiu específic de l'Associació és fomentar, estimular i impulsar a Espanya l'estudi i la recerca de la lingüística aplicada en totes les seues manifestacions”.

AESLA ha estat en aquest temps una associació molt dinàmica en el camp acadèmic. Aquest dinamisme li ha servit per integrar més de 1000 socis i sòcies pertanyents a diverses disciplines científiques, sempre amb interessos propers o centrats en la lingüística aplicada. Entre les activitats regulars de l'associació es troben:

  • L'organització anual de congressos internacionals de lingüística aplicada, en diversos punts de la geografia espanyola, sempre a l'empara de les universitats organitzadores. Aquests congressos estan organitzats entorn de panells temàtics i compten amb una assistència mitjana de 300-400 participants, molts d'aquests estrangers. A més de les comunicacions i pòsters, els congressos anuals inclouen conferències plenàries impartides per acadèmics i professionals de gran prestigi internacional, així com workshops o seminaris organitzats al voltant d'un aspecte concret de la lingüística aplicada. Una selecció dels treballs presentats als congressos anuals troba difusió en les actes publicades per cadascun dels comitès organitzadors.
  • A més de les actes dels congressos anuals, la publicació de dues revistes de caràcter científic, RESLA i RÆL. La primera, nascuda en 1985, constitueix una revista científica de prestigi, recollida en nombrosos índexs i registres d'impacte, publicada per l'editorial internacional John Benjamins. La segona iniciativa editorial periòdica de AESLA és la revista RÆL, amb publicació electrònica en línia, la qual va veure la llum l'any 2002. A pesar que inicialment RÆL estava dirigida a l'investigador o investigadora encara no consolidat, en molt pocs anys aquesta revista electrònica ha aconseguit entrar en índexs d'impacte i bases de dades de prestigi internacional. Ambdues revistes compten amb sistemes de revisió de les contribucions independents i cecs. En resum, aquestes dues revistes, RESLA i RÆL constitueixen la millor targeta de presentació de l'Associació.

Com que un altre dels principals objectius d’AESLA és l'intercanvi d'informació científica amb associacions afins i amb altres entitats tant a Espanya com radicades en l'estranger, sempre orientades a la difusió de la lingüística aplicada i les llengües, ha estat en tot moment un fi prioritari d’AESLA i les seues juntes directives establir contactes amb altres associacions científiques. Així, per exemple, AESLA està integrada en AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée), amb seu a Brussel·les. De fet, tot soci o sòcia d’AESLA, pel fet de ser-ho, ho és també d’AILA i pot participar en els congressos internacionals que aquesta organitza cada tres anys.

L’afiliació a AESLA proporciona una sèrie d'avantatges i de materials, entre els quals es troben les actes dels congressos anuals, la revista RESLA i els seus monogràfics, l'accés a RÆL, el butlletí intern que edita la junta directiva, així com el fet de ser membre també de l'associació internacional AILA.

Publicaciones